გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

დამსწორებლები

დამსწორებლები


დოღის მომწესრიგებლები. ხელარგნოსანი კაცები დოღში ცხენოსნებს მიიყვანდნენ საწყის ადგილთან. ჯოხების ტრიალით ერთად შეაჯგუფებდნენ, "ღმერთმა ჯვარი დაგწეროთო" ეტყოდნენ და გზიდან ჩამოეცლებოდნენ (თუშეთი).