გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

დამხმარე საქმიანობა

დამხმარე საქმიანობა


ცალკეული ჯგუფების შრომითი საქმიანობა ძირითადი სამუშაოსაგან თავისუფალ დროს (ტანისამოსის, ავეჯის, ჭურჭლის, შრომის იარაღებისა და ა. შ. დამზადება)