გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

დანალვა

ხარის დანალვა. დიმიტრი ერმაკოვის ფოტოდან

დანალვა


დაჭედვა, ნალების დაკვრა საქონლის ჩლიქებზე. მნალავს, ნალბანდი ჰქვია.