გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

დასამეულება

დასამეულება


ძნების სამ-სამ ცალად დალაგება. დასამეულებას აწარმოებს მეძნეური.