გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

დაფერვა

დაფერვა


ლითონის ნაკეთობის დაფარვა (ლითონისვე ან სხვა რაიმე ნივთიერებით) კოროზიისაგან დასაცავად ან მხატვრული მიზნით