გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

დაფილვა

დაფილვა


მოწველილ რძეს ვარცლებზე დაასხამდნენ (დაფილავდნენ), რათა ნაღები მოეკიდებინა და კარაქი შეედღვიბათ.