გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

დაფიჩხვა

დაფიჩხვა


ფიჩხის დაყრა ქოხის (სახლისა და მისთ. ) სახურავის კავებზე, ვიდრე ნამჯით დახურავდნენ