გადასვლა: ნავიგაცია, ძებნა

დაძახილი

დაძახილი


  1. დროებითი შრომითი გაერთიანება პურეულის სწრაფ აღებასთან დაკავშირებით. შრომის ორგანიზაციის მარტივი ფორმაა, იყენებენ ყანის მკის დროს;
  2. მიწის მოსწორებისა და ტახტების დაყენების საქმეში მეზობელ-ნათესავების შრომითი გაერთიანება.