გადასვლა: ნავიგაცია, ძებნა

დაძირვა

დაძირვა


თივის ზვინისთვის ადგილის მომზადება. თივის ბულულები ხარებით ჩამოქვთ საკარმიდამო ნაკვეთზე, ზვინავენ და ძირავენ. დაძირვა აუცილებელი იყო გათიბული ბალახის ბუნებრივი მოვლენებიაგან დასაცავად.