გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

დაწინდვა

დაწინდვა


  1. საქორწინო ურთიერთობის მრავალსაფეხურიან სისტემაში ერთ-ერთი პირველი საფეხური. დაწინდვა სრულდება ქალის ოჯახში, სადაც მოდიოდა მოციქული, სასიძოს მამა, ბიძა, დედის ძმა, ნათლია, თან მიჰქონდათ დასაწინდი ნიშნები - თავსაფარი, ბეჭედი, ერთი-ორი ლიტრი არაყი;
  2. საეკლესიო მსახურება, რომლის დროსაც სასიძოსა და პატარძლის თითზე ბეჭედს წამოაცმევენ. დაწინდვა ჯვრისწერის საიდუმლოში შედის.