გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

დილღვამი

დილღვამი


სინონიმი: დიღვამი

  1. საუკეთესო მოსავლიანი, ფხვიერი, რბილი მიწა (სვანეთი)
  2. შავმიწა ნიადაგი, ნეშომპალით მდიდარი თიხნარ-კირიანი მიწა