გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

დღის მეხრე

დღის მეხრე


დღისით ხვნის დროს საქონლის გამძღოლი. რვა უღელი ხარ-კამეჩის გასაძღოლად, ჩვეულებრივ, ოთხი მეხრე იყო საჭირო ორი დღისა და ორი ღამისა.