გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

ეგვტერი

ეგვტერი


  1. ეკლესიის მოშორებით ცალკე აგებული ან ეკლესიას მიშენებული მცირე ნაგებობა, სამლოცველო, საჟამნო;
  2. ეკლესიას მიდგმული საგვარეულო საძვალე;
  3. იგივეა რაც აკლდამა.