გადასვლა: ნავიგაცია, ძებნა

ერთი სარწყავი წყალი

ერთი სარწყავი წყალი


წყლის საზომი ერთეული, ხალხური განმარტებით, იმოდენა რომ "დღე-ღამე ედინა და დღიური მოერწყო".