გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

ვერშოკი

ვერშოკი


სიგრძის საზომი ერთეული. იხმარებოდა ძველ რუსეთში. 1 ვერშოკი უდრიდა 44.45 მმ, 7/4 არშინს, მე-19 ს ხმარობენ საზომ ერთეულად საქართველოში.