გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

თავდამარხვა

თავდამარხვა


შდრ.: ლუხორი

როცა ოჯახს არ ჰყავდა ან ოჯახის უფროსებს იმედი არ ჰქონდათ, რომ სიკვდილის შემდეგ ვინმე მათს სახელზე რიგს გამართავდა, მაშინ ისინი სიცოცხლეშივე აწყობდნენ "თავდამარხვას". იხდიდნენ აღაპს, კლავდნენ ცხვარს, იბარებდნენ და ტოვებდნენ სულის მოსახსენებელს (თუშეთი).