გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

თავზე რიგი

თავზე რიგი


ახალი მიცვალებულის მოხსენიებასთან დაკავშირებული სარიტუალო პურობა (ფშავი, თუშეთი)