გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

თერცხანე

თერცხანე


ნავსაშენი და ნავსადგომი, რომლებიც განლაგებულია ქარისა და ღელვისაგან დაცულ ნაპირებთან (ლაზეთი).