გადასვლა: ნავიგაცია, ძებნა

კავო დე ბუქსო

კავო დე ბუქსო


Bambor (Portus Abcassorum, Cavo de Buxo). გენუელების მიერ დაარსებული ფაქტორია. ტყის მასივი (ბზის ნავსადგური) ბიჭვინტასთან, რომელიც განთქმული იყო ნავსაშენი ხეებით, კერძოდ, ბზის საუკეთესო ჯიშებით.


ლიტერატურა

  • Frédéric Dubois de Montpéreux, Voyage autour du Caucase, chez les Tcherkesses et les Abkhases, en Colchide, en Géorgie, en Arménie et en Crimée, I, Paris, 1839, p. 269