გადასვლა: ნავიგაცია, ძებნა

კალაფორია

კალაფორია


მჭედელსა და სოფელს შორის გარიგება წლიური ან დღიური შრომის საფასურად (რაჭა-ლეჩხუმი)