გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

კარკვლა

კარკვლა


  1. სათესი ნაკვეთების გაწმენდა ქვებისაგან (სამცხე-ჯავახეთი);
  2. მიწიდან რაღაცეების (მაგ.: ხილის) აკრეფა (გურია).