გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

კოდალი

კოდალი


საბავშვო, წვერწაუმახავი, პატარა ისარი. შდრ.: კოდალ-ბზეკალი (იმერეთი, გურია)


მოძიებულია „http://caucasology.com/wiki/index.php?title=კოდალი&oldid=7910“-დან