გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

ლაფაობა

ლაფაობა


სინონიმი: ქალთგორობა

დასაქორწინებელი ქალ-ვაჟების თამაშობა ყველიერის კვირაში, ერთმანეთის ტალახით მოსვრა. ზოგჯერ უფროსებიც ჩაერეოდნენ. წესად იყო, ტალახწაუსმელი არავინ დარჩენილიყო. მოხუცებსაც კი შუბლზე ტალახით ჯვარს უკეთებდნენ (თუშეთი).