გადასვლა: ნავიგაცია, ძებნა

მოცვეთი

მოცვეთი / მორბედი


ოჯახის უმცროსი წევრი, რომელსაც უფროსების დავალებით უხდება მისვლა - მოსვლა თუ სხვა დამხმარე სამუშაობის შესრულება მაშინ, როდესაც უფროსები შრომობენ; მაგ. ყანაში მომუშავე უფროსებისთვის მოაქვს წყალი, უზიდავს საგზალს და ა.შ.


ლიტ.: ქართულ კილო-თქმათა სიტვის კონა, შემდგენელი ალ. ღლონტი, განათლება, თბ.1984, გვ.385