გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

თერცხანე

(გადმომისამართდა ნავთა სახლი-დან)

თერცხანე


ნავსაშენი და ნავსადგომი, რომლებიც განლაგებულია ქარისა და ღელვისაგან დაცულ ნაპირებთან (ლაზეთი).