გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

ნავის გამოფისვა

ნავის გამოფისვა


ნავის ღრიჭოების ამოვსება სანთლისებური (და მისთ.) ნივთიერებებით (ჭაბი, გახიზვა).