გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

ნავის დამაყენებელი

ნავის დამაყენებელი


ერთგვარი თევზია (სახელად ეჰანი, ებენი), რომელიც ეკვრება ნავის ფსკერს და დროთა განმავლობაში გამოჰყავს მწყობრიდან.