გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

ნავის სახერეველი

ნავის სახერეველი


აფთიონი, პიდალიო, დიმონი, საჭე - ნავის სამართი. ის ზოგჯერ ნავში ანძაცაა, ე.ი. ნავის სამოძრავებელია. სახერველი ნაოსნობასთან დაკავშირებული უძველესი ქართული სიტყვაა.