გადასვლა: ნავიგაცია, ძებნა

ნაზუქი

ნაზუქი


რძესა და ცხიმში მოზელილი, კვერცხწასმული და თონეში გამომცხვარი ტკბილი პური.

"სხვათა ენიდამ შემოღებულა, რომელსა ქართულად ნატიფი ეწოდების, რომელ არს ჩვილად და კეთილად ნამზადი და ნაქმარი, რაჲცა იყოს, ხოლო პურებთაგან კვერცხითა, სძითა, ერბოთი და ნივთებითა მრავალსახენი არიან: კოლლვირდი, ხაოანი, ღალანოს, მანდარი, ლელენგო, ფოფხი, პლაკუნტი, კუპატი, ქადა, ხაჭაპური, მის-მის ადგილს დაგვიწერია. ხოლო ნაგუდალი ანაცრისა და ნაწმენდისაგან შექმნილა; ნაზუქი სპარსულია, სუფთასა თუ სათუთსა თუ ნაზს ამგვარს ქვიან და იმ მიზეზით ამგვარს პურსაც ეტყვიან; ნაზიც სპარსულია" (სულხან-საბა).