გადასვლა: ნავიგაცია, ძებნა

ნაკეჭნი

ნაკეჭნი


ნაიარევი, ნაჩეხი, ნაჭრევი, კეჭნაობის დროს მიღებული ნაჭრილობები (აღმ. საქართველოს მთიანეთი).