გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

ნაკვირკვალა

ნაკვირკვალა


უვარგისი მატყლი (გურია). იხ.: კვირტი (2)