გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

ნალახი

ნალახი


"უწმინდური" ადგილი, სადაც დედათ წესიან ქალებს უხდებოდათ ყოფნა ან სიარული; მშობიარობის ადგილი, რომელსაც ახლოს არ ეკარებოდნენ (ფშავი).