გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

ნარტყელა

ნარტყელა


მთიან რაჭაში საცხოვრებელი ნაგებობების დუროიანი სახლის მეორე სართულის შუა წელში გამართული კერიის ჭერიდან ჩამოშვებული, ხარიხაზე დაფენილი ფიქალი, რომელიც ჭერს იცავდა ცეცხლისაგან.