გადასვლა: ნავიგაცია, ძებნა

ნარღვედ ლიცი

ნარღვედ ლიცი


მღვრიე წყალი. ასეთებია ძირითადად ხევის წყლები, რომლებიც ლექს ტოვებენ და სარწყავად საუკეთესოდ მიიჩნევა (სვანეთი).