გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

ნაჩხატი

ნაჩხატი


  1. ნაჩქერი (ხევი);
  2. დასვანებული მიწა, რომელზედაც წინა წელს არაფერი ეთესა;
  3. ხნულში დარჩენილი ხარვეზი;
  4. გამოფიტული, ნაბეჩხარი მიწა;
  5. წყლისა და ღვარცოფისაგან გამორეცხილი უნაყოფო ნიადაგი (ხევი);
  6. სამი წლით სასვენი მიწა.