გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

ნაცვალგარდა მუშაობა

ნაცვალგარდა მუშაობა


შრომის ორგანიზაციის მარტივი ფორმა, დამყარებული ერთდღიან მორიგეობით უეთიერთდახმარებაზე. იგი არეთიანებდა 10-15 მეკომურს შესაბამისი სამუშაო იარაღით მკაში, საბარსა სათოხნ სამუშაოებზე. დროებითი შრომითი გაერთიანება პურეულის სწრაფად ასაღებად. რამდენ დღესაც ერთი უშველის მეორეს მუშაობაში, ამდენივე დღეს მეორე დაეხმარება (ქიზიყი).