გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

ნაწვერ-ნაღმართი

ნაწვერ-ნაღმართი


ხანჯლის წვერით მიყენებული ღრმა ჭრილობა