გადასვლა: ნავიგაცია, ძებნა

ნახშირი

ნახშირი


ხის წვით საგანგებოდ დამზადებული საწვავი მასალა. ჩამქრალი ნაკვერჩხალი.