გადასვლა: ნავიგაცია, ძებნა

ნიშხა-ნიშხა

ნიშხა-ნიშხა


ერთგვარი საბავშვო თამაში: ორ ჯგუფად დაყოფილი ბავშვები ხელჩაკიდებული პირისპირ დგანან და სათანადო შეძახილზე, ვისაც დაასახელებენ მათ მოწინააღმდეგეთა "ჯაჭვი" უნდა გაწყვიტოს. წარმატების შემთხვევაში ერთ-ერთს წამოიყვანს. თუ არა, თვითონაც იქ რჩება.