გადასვლა: ნავიგაცია, ძებნა

ნიჩაბი

ნიჩაბი


  1. ხელით სამუშაო შრომის იარაღი. კალოს იარაღია, ერთი მთლიანი ხისაგან გამოთლილი. იხმარება პურეულის ლეწვის დროს, კალოობაზე პურეულის მარცვლის დასახარისხებლად დანიავების პროცესში. სამეურნეო-ეკოლოგიურ პირობებთან შეფარდებით არსებობს ორი სახეობა: დიდი ზომის სანიავებელი ნიჩაბი, დიდი გუთნის გავრცელების და მცირე ზომის სანიავებელი ნიჩაბი, აჩაჩისა და ორხელას ტიპის სახვნელი იარაღების ზონაში.. თლიდნენ თელისაგან, ან ვერხვისაგან. აქვს ტარი და ფარფლიანი პირი;
  2. ხის ან ლითონის ბრტყელ პირიანი და ხისტარიანი იარაღი რაიმეს ასახვეტად (ქვიშის, მარცვლეულისა და ა. შ.);
  3. ნავის სამართავი, მოსასმელი.