გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

პწკალა

პწკალა


ერთგვარი მისადგმელი კიბე მორზე ამოჭრილ ამოკვეთილი საფეხურებით (გურია)