გადასვლა: ნავიგაცია, ძებნა

პწკალი

პწკალი


  1. სოლებზე თანაბრად დარტყმის შემდეგ ქვის გაბზარვის დროს გაჩენილი ბწკალი - ბზარი (იმერეთი);
  2. წვრილი ტკეჩი, რომლითაც წნავენ კალათებსა და გოდრებს;
  3. სახელურამდე გახლჩილი სუფთა ჯოხი, რომლის ნახლეჩშიც ჩაწყობილია შემწავრი თევზი, უპირატესად, კალმახი (ლეჩხუმი).