გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

საბაკე

საბაკე


  1. მოთარეშე ლაშქრობაში გამორჩეული მებრძოლისთვის წილის გარდა მიცემული ერთი ჭედილა ან ნაყოჩარი. შეიძლება ნადავლის გაყოფისას საუკეთესო პირუტყვის არჩევის უფლებაც მიეცეთ (თუშეთი, ხევსურეთი);
  2. ქისტეთ-დიდოეთში თუშების მოთარეშე ლაშქრობის სახეობა.