გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

საბანე ღვინო

საბანე ღვინო


ხატოვანი თქმით, პატარა ვენახი, რომლის მოსავალი ერთ ლხინს თუ ეყოფოდა (ქიზიყი)