გადასვლა: ნავიგაცია, ძებნა

საბარაქო ტაბლა

საბარაქო ტაბლა


პურის თესვასთნ დაკავშირებული სარიტუალო პური მოსავლის ბარაქიანობის შეთხოვნით (რაჭა-ლეჩხუმი)