გადასვლა: ნავიგაცია, ძებნა

საბიჯელა

საბიჯელა


  1. ღობეზე გადასასვლელი ადგილი, ალაგე (ლეჩხუმი);
  2. ფიცარი, რომელზედაც ჩაჭედებულია განივი ლარტყები და მას ხმარობენ ნავიდან ნავზე, ნავიდან ნაპირზე გადასასვლელად. ზოგჯერ წყლის კიბესაც უწოდებდნენ.