გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

სადიაცო ადგილი

სადიაცო ადგილი


სადიაცო მერხის წინ და კერიის მარჯვენა მხარეს მდებარე ადგილი, რომელიც განკუთვნილი იყო ქალთა სატრიალოდ და სახელსაქმოდ (თუშეთი, ხევსურეთი).