გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

სათავნო

სათავნო


მზითევთან ერთად გათხოვილი ქალისათვის ცოცხალი საქონლისა და ფულის მიცემა. ხევსურეთში სათავნო პირუტყვია ძროხა ან დედალი ცხვარი. იგი ქალის პირადი ქონება იყო და სერთო საქონელში არ ირეოდა. ნამატს იყენებდა თავისი სურვილის მიხედვით. ასეთივე წესი დამოწმებულია ქართლ-კახეთსა და ფშავში.