გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

სათავსქვიოს კვერები

სათავსქვიოს კვერები


პატარა, ერთი ლუკმისხელა მრგვალი პურები, რომელთაც დიასახლისი შობის წინა საღამოს ოჯახის ყველა წევრს სასთუმლის ქვეშ ამოუდებდა. ასეთსავე კვერებს შეალაგებდა საცხოვრებლისა და პირუტყვის სადგომის კარის თავზე, კედელში კვალდასაჭერად (თუშეთი).