გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

საკარგყმო

საკარგყმო


კარგი ყმის სადღეგრძელო, ვაჟკაცთა დასამწყალობებელი (ფშავი, ხევურეთი, ხევი)